Opcje w systemie Opencart pozwalają na rozszerzenie wariantów zamówionego produktu. Niwelują też potrzebę tworzenia kopii produktów, ze względu na ich odmienny kolor, rozmiar, czy inną cechę.

Aby dostać się do wykazu opcji w systemie logujemy się w panelu administracyjnym sklepu internetowego. Bocznego menu rozwijamy „Katalog” i klikamy w „Opcje”.

System przeniesie nas do listy opcji już istniejących utworzonych, gotowych do użycia.

 1

W tym miejscu możemy zarządzać opcjami. Dodawać nowe, edytować istniejące oraz usuwać te już nie potrzebne. Dla lepszego przyswojenia wiedzy stwórzmy nową opcję, która pozwoli nam określić rozmiar produktu. W tym celu kierujemy się do górnego zestawu przycisków zlokalizowanych po prawej stronie okna.

2

Klikamy przycisk z plusikiem, a system przeniesie nas do formularza definiowania nowej opcji dla produktów w sklepie internetowym.

3

Wypełniamy podstawowe dane. W nazwie opcji wpiszemy „Rozmiar”. Na karcie produktu będzie ta nazwa się wyświetlała jako etykieta opcji. Typ określa rodzaj pola przyjmującego dane. Jeżeli sprzedajesz koszulki z nadrukiem i chcesz przyjąć teks klienta dla danego produktu użyjesz pola tekstowego. W naszym przypadku klient musi wybrać spośród dostępnych już opcji tę konkretną określającą rozmiar. Czyli korzystamy z zestawów „Pole wyboru”. Dla naszej opcji „Rozmiar” najbardziej optymalne będzie „Pojedynczy wybór” lub „Wybierz”. Czym się różnią? „Pojedynczy wybór wyświetli wszystkie opcje naraz pod sobą.

4

„Wybierz” wyświetli opcje w formie listy rozwijanej.

5

Do naszego przykładu użyjemy pola „Wybierz”. Dalsza część formularza służy do towrzenia konkretnych opcji.

6

W tym celu wciskamy przycisk z plusikiem. Który spowoduje że do tabeli doda nam się wiersz składający się z trzech pól. Opencart pozwala na dołączanie obrazów do opcji.

7

W polu nazwa wpisujemy konkretny rozmiar, Zaczniemy od „S”. Obrazu nie wybieramy dla naszej opcji, przy rozmiarach nie ma takie potrzeby. W kolejności sortowania wpisujemy „1”. Jest to kolejność w jakiej poszczególne opcje wyświetlą się na liście, a chcemy by rozmiar „S”, wyświetlił się pierwszy. Analogicznie dodaje kolejne opcje. Mój formularz po wszystkich uzupełnieniach wygląda tak:

8

Gdy mamy już kompletny zestaw możemy zmiany zapisać. Znowu ustawiamy się w górnym zestawie przycisków.

9

Tym razem wybieramy niebieski przycisk z dyskietką. Po zapisie w zestawieniu wszystkich opcji widoczna jest też nasza, nowo-utworzona. Opcje już mamy, czas powiązać je z produktem. Przejdźmy zatem do lewej nawigacji, rozwińmy pozycję „Katalog”, jeżeli nie jest rozwinięta i wybierzmy pozycje „Produkty”. Opencart przekieruje nas do listy produktów dostępnych w sklepie internetowym. Aby skorzystać z opcji musimy edytować którykolwiek z produktów. Opcje również można dodawać podczas tworzenia produktów. My mamy już gotowe więc skorzystamy jedynie z edycji.

Podczas edycji produktu wyświetlają nam się różne karty z zestawem ustawień. Wybieramy zakładkę „Opcje”.

10

Mamy jedno pole. Aby wybrać konkretną opcję, wystarczy wpisać kilka pierwszych liter z jej nazwy.

11

Po wybraniu załaduje nam się zestaw narzędzi pozwalający na dodanie i ustawienie opcji w sklepie internetowym.

12

Klikamy w przycisk z plusikiem, a Opencart doda konkretną opcję, która będziemy mogli spersonalizować.

13

W pierwszym polu wybieramy wartość opcji, czyli to co przed chwilą tworzyliśmy w dziale Opcje Opencart. Pole ilość pozwala wprowadzić stan magazynowy dla produktów w naszym przypadku o tym samym rozmiarze. Gdy ich ilość wyniesie 0, wybranie opcji przez klienta sklepu internetowego stanie się niemożliwe. Trzecie pole określa czy zakupione produkty Opencart ma odejmować ze stanu wpisanego w polu drugim. Opencart pozwala również na zmianę ceny produktu w zależności od wybieranej opcji. W czwartym polu określamy czy cena będzie zwiększona czy zmniejszona, oraz wpisujemy o ile zwiększymy/zmniejszymy cenę. Piąte pole pozwala na przydzielenie lub zabranie punktów. Jeżeli korzystamy na sklepie internetowym z punktów lojalnościowych to możemy skorzystać z tego ustawienia. Ostatnie pole pozwala określić jak zmienia się waga w zależności o wybieranej opcji.

Wypełniłem formularz. Dla prezentacji Opencart dwóm opcjom przydzieliłem nowe ceny. Poniżej jak to wygląda.

14

Jeżeli wszystko mamy gotowe, zapisujemy całość korzystając z górnego przycisku z dyskietką. Produkt ma już przydzieloną opcje. Sprawdzamy po stronie frontowej sklepu internetowego czy wszystko się zgadza. Otwieram kartę produktu i...

15

Mam dostępną listę wyboru z opcjami, w tym dwie zwiększają cenę o kwotę jaką ustaliłem panelu administracyjnym Opencart.