Jest to druga strona zamówień, gdy coś pójdzie nie tak. Opencart pozwala na dokonanie zwrotu tylko tych produktów, które zostały zakupione w sklepie internetowym.

Dostęp do generowania zwrotu jest jedynie w historii zamówień. Daje to świetny porządek i zamyka bramkę dla wyłudzeń. Gdy użytkownik już dokona zwrotu informacja o nim trafia do systemu. Mamy do niej dostęp w dziale zwrotów. Aby tam się dostać, korzystamy z lewej nawigacji, rozwijamy pozycję „Sprzedaż” i klikamy „Reklamacje”.

1

System przekieruje nas do listy reklamacji, na której już znajdziemy podstawowe informacje dotyczące reklamacji. Po prawej stronie mamy dostępną wyszukiwarkę reklamacji działającą na takiej samej zasadzie co zamówienia. Mam nadzieję jednak, że w twoim sklepie nie będzie nigdy tyle reklamacji byś musiał z niej korzystać. Opencart pozwala również na samodzielne dodanie reklamacji przez administratora. Aby dodać reklamację samodzielnie należy skorzystać z przycisku akcji „Dodaj nowy”, który jest zlokalizowany na górze, po prawej stronie.

2

Zobacz naszą ofertę dla sklepów internetowych

Reklamacjami zarządzamy poprzez ich edycję. Wystarczy skorzystać z przycisku zlokalizowanego przy każdym rekordzie. Edytujmy zatem reklamację. Formularz reklamacji składa się z dwóch zakładek. Pierwsza część dotyczy informacji ogólnych i dzieli się jeszcze na dwie części. Pierwsza część dotyczy danych klienta, a druga z danych reklamowanego produktu. Na samym dole mamy dostęp do pola rozwijanego z opcjami pozwalającymi określić finał reklamacji. Możemy ustawić akcję np. „Nowy produkt został wysłany”. Akcje reklamacji można oczywiście ustawić własne, w nieograniczonej ilości ale o tym zaraz.

3

O reklamacji, jej akcji i statusie możemy poinformować użytkownika dzięki zakładce „Historia”. Podobnie jak w przypadku zamówień i reklamacjach mamy dostęp do historii jej przebiegu. Pierwsza część strony wyświetla nam historię statusów reklamacji. Druga część pozwala nam na dodanie kolejnej, oraz wysłania informacji o zmianie statusu do klienta.

4

Jeżeli wprowadzaliśmy zmiany do reklamacji w ustawieniach ogólnych, musimy je zapisać.

Aby w pełni wykorzystywać możliwości obsługiwania reklamacji w sklepie internetowym, musimy wiedzieć jak tworzyć akcje dla reklamacji oraz statusy i jej powody. Jest do tego specjalny dział. Z lewej nawigacji rozwińmy pozycję „System”, następnie „Lokalizacja”, następnie „Reklamacje” i tutaj mamy odnośniki do poszczególnych działów:

  • Statusy reklamacji – Pozwalają na nadanie odpowiedniego stanu reklamacji i poinformowanie o zmianie jego użytkownika.

  • Akcje reklamacji – pozwalają na określenie „finału” reklamowanego produktu.

  • Powody reklamacji – są opcje do których użytkownik ma dostęp podczas zgłaszania reklamacji.

5

Nie będę omawiał każdego z działów osobno, ponieważ obsługuje się je identycznie. Przejdźmy zatem do pierwszej pozycji. Jak zawsze system Opencart przekierowuje nas do listy już istniejących wpisów, w bazie danych. Aby dodać nowy status korzystamy z przycisków akcji, klikamy „Dodaj nowy”.

6

System przekieruje nas do najprostszego formularza składającego się jedynie z pola nazwy powielonej o ilość wersji językowych zainstalowanych w naszym sklepie internetowym.

7

Po nadaniu statusowi nazwy całość zapisujemy korzystając z przycisku zapisz.

8

Wróćmy jeszcze do samych statusów, ponieważ te jak zauważyłeś posiadają dodatkowy stan jak „Domyślny”. Stan ten oznacza, gdy zostanie utworzona nowa reklamacja przez użytkownika, automatycznie otrzymuje status, który został oznaczony jako domyślny. Aby ustawić nowy domyślny status musimy udać się do ustawień systemu sklepu internetowego. Aby to zrobić rozwińmy pozycję „System” i kliknijmy „Ustawienia”. Opencart przekieruje nas do listy sklepów internetowych jakimi dysponujemy. Edytujemy ten właściwy. Gdy znajdziemy się już w formularzu ustawień sklepu internetowego, odszukajmy spośród zakładek tę o nazwie „Opcje”.

9

Jest to bardzo rozbudowany formularz. Przewijajmy go, w dół, aż zobaczymy tytuł grupy pół „Reklamacje”.

10

Mamy tutaj możliwość ustawienia dwóch opcji. Warunki reklamacji oraz Status reklamacji. Warunki reklamacji to lista rozwijana prezentująca strony informacyjne. Wybranie strony w tym polu wymusi na użytkowniku zaakceptowanie jej treści przed przystąpieniem do reklamowania produktu. Może to być strona z regulaminem sklepu lub strona internetowa omawiająca sam proces zwrotu towarów.

Druga opcja to ta o której pisałem już wcześniej możliwość ustawienia domyślnego statusu dla reklamacji. Z listy rozwijane wybieramy status, który ma być wybierany domyślnie przez system Opencart. Po zmianie ustawienia należy zapisać.