System dla sklepów internetowych Opencart, oprócz dodania do produktu opisu pozwala również na dodanie specyfikacji technicznej, której elementy mogą być wykorzystywane w wielu produktach.

Pozwala to na zaoszczędzenie czasu przy uzupełnianiu produktów, oraz na masową zmianę danej cechy produktu.

Atrybuty produktów zazwyczaj wyświetlają się obok opisu produktu, w następnej zakładce.

1

Oprócz samych atrybutów, Opencart pozwala na tworzenie grup produktów. Nazwa grupy wyświetla się nad listą atrybutów z danej grupy. Poniższy przykład obrazuje konstrukcję listy atrybutów.

Zobacz naszą ofertę dla sklepów internetowych

2

Nasz kurs zaczniemy od utworzenia grupy atrybutów, następnie przejdziemy do utworzenia kilku atrybutów, przypisując je do wcześniej utworzonej grupy i przypisania atrybutów do produktu.

Aby utworzyć grupę atrybutów musimy skorzystać z lewej nawigacji Opencart, rozwinąć pozycję „Katalog”, dalej rozwinąć pozycję „Atrybuty” i kliknąć pozycje „Grupy atrybutów”.

3

System przeniesie nas do listy atrybutów dostępnych na naszym sklepie internetowym.

4

W tym miejscu mamy dostęp do edycji poszczególnych grup atrybutów. Aby edytować którykolwiek z listy, wystarczy kliknąć niebieski przycisk z ołówkiem. My zajmiemy się tera dodawaniem nowej grupy, aby to zrobić, korzystamy przycisków akcji zlokalizowanych na górze, po prawej stronie. Klikamy tam przycisk służący do dodawania nowych rekordów – niebieski z ikoną plusa.

5

Po kliknięciu system sklepu internetowego przekieruje nas do formularza dodawania grupy atrybutów. Formularz składa się jedynie z dwóch pozycji: Nazwy grupy atrybutów oraz kolejności sortowania. Nasza nazwa będzie wyświetlała się nad atrybutami na karcie produktów. W naszym przykładzie nazwami grup atrybutów były: Grupa Memory i Grupa Processor. Kolejność określa występowanie grupy. Przydzielenie grupie Grupa Memory kolejności „2” spowodowałoby, że grupa Grupa Processor oraz jej wszystkie atrybuty wyświetlały by się jako pierwsze.

Gdy wypełnimy odpowiednio pola, całość możemy zapisać korzystając z przycisków akcji, zawsze zlokalizowanych na górze, po prawej stronie. Do zapisu służy niebieski przycisk, z ikoną dyskietki.

6

Kolejnym naszym zadaniem to utworzenie atrybutów. W tym celu ustawmy się w lewej nawigacji i kliknijmy pozycje atrybuty.

7

System Opencart przekieruje nas do listy atrybutów dostępnych na naszym sklepie internetowym. Na liście tej możemy też zarządzać dostępnym atrybutami, edytować je oraz usuwać. Aby dodać atrybut skorzystajmy z przycisku z „Dodaj” zlokalizowanego na górze, po prawej stronie.

8

Gdy Opencart przekieruje nas do formularza zobaczymy trzy jego działy. W pierwszym określimy nazwę atrybutu. W drugim przypiszemy atrybut do odpowiedniej grupy. W ostatnim ustawimy kolejność tworzonego atrybutu w swojej grupie.

Gdy wypełnimy już formularz, zapisujemy go. W tym momencie mamy utworzoną grupę atrybutów oraz atrybut lub atrybuty przedzielone do nowo powstałej grupy. Czas więc edytować produkt i przydzielić do niego nowo powstałe atrybuty.

Aby edytować produkt musimy przenieść się do listy produktów. Zrobimy to wybierając z lewej nawigacji pozycję „Produkty”.

9

Gdy już znajdziemy się na liście produktów. Edytujmy ten do którego chcemy dodać nowe atrybuty.

10

Następnie przejdźmy do zakładki „Atrybuty”.

11

Klikamy przycisk „Dodaj atrybut”.

12

Pojawi nam się formularz z dwoma grupami pól. W pierwszej grupie w polu „Atrybuty” z listy wybieramy utworzony atrybut, w drugiej grupie wpisujemy wartość atrybutu. Następnie zapisujemy zmiany.

Wszystkie kroki tworzenia atrybutów i wiązania ich z produktami są już za nami. Teraz sprawdzamy czy wszystko działa. Do tego celu uruchamiamy kartę produktu na naszym sklepie. W panelu administratora dodałem trzy atrybuty do produktu.

13

Na serwisie internetowym prezentują się one tak:

14