Filtrami można nazwać cechy szczególne grupy produktów. Jest to jakby inny wymiar kategorii, jak tagowanie artykułów na portalach informacyjnych.

Filtry podlegają pewnym standardom user experience i mają swoje stałe miejsce, w którym są oczekiwane przez użytkownika. Serfując po sklepach internetowych na pewno nie raz spotkałeś się opcjami (np. możliwością zawężenia listy do produktów o tym samym kolorze) dostępnymi po lewej stronie listy z produktami. To tam umieszcza się właśnie filtry. System Opencart posiada wbudowany taki mechanizm.

Aby przejść do zarządzania filtrami w systemie Opencart przechodzimy do lewej nawigacji z listy rozwijamy pozycję „Katalog” i wybieramy następna pozycję „Filtry”.

1

System przekieruje nas do listy już istniejących filtrów na naszym sklepie internetowym. Jeżeli wcześniej były jakieś utworzone, teraz możemy przejść do ich edycji, klikając na przycisk zlokalizowany po prawej stronie przy każdym z filtrów. Jeżeli planujemy utworzyć nowy filtr korzystamy z menu akcji na górze serwisu internetowego, po prawej stronie. Klikamy niebieski przycisk z plusikiem.

2

Zobacz naszą ofertę dla sklepów internetowych

Po kliknięciu przejdziemy do formularza zarządzania filtrem.

3

Formularz dodawania filtrów składa się z trzech części. W pierwsze deklarujemy nazwę filtra.

4

W drugiej ustawiamy kolejność względem innych filtrów.

5

W ostatniej części dodajemy wartości filtra.

6

Aby dodać wartość klikamy niebieski przycisk po prawej stronie. Po kliknięciu pokaże nam się nowe pole z możliwościom dodania wartości i jej kolejności. Wypełniony formularz zapisujemy.

Możemy teraz przejść do kolejnego etapu, mianowicie wiązania kategorii oraz produktów z odpowiednimi filtrami. Aby tego dokonać przechodzimy do kategorii produktów. Korzystamy z rozwiniętej pozycji nawigacji „Katalog” i wybieramy „Kategorie”. Edytujemy kategorie, w której ma być wyświetlany filtr. Wykorzystujemy do tego celu przycisk z ołówkiem.

7

Po kliknięciu w przycisk system Opencart przekieruje nas do formularza edycji kategorii.

8

Wybieramy w nim podzakładkę „Dane”.

9

Następnie kierujemy się do działu „Filtry” i w polu select wpisujemy pierwsze litery z nazwy naszego filtra.

10

Dodajemy wszystkie filtry z odpowiednimi wartościami. Gdy skończymy dodawania filtrów Zapisujemy kategorię. Korzystając z górnych przycisków akcji.

11

Kolejnym krokiem jest dodanie filtrów do konkretnych produktów. W tym celu znowu korzystamy z lewej nawigacji. Tym razem wybieramy pozycje „Produkty”.

12

Opencart przekieruje nas do listy produktów znajdujących się w naszym sklepie internetowym.

13

Z dostępnej listy wybieramy konkretny produkt do edycji. Gdy system sklepu internetowego przekieruje nas do formularza, od razu klikamy w zakładkę „Łącza”.

14

Przechodzimy następnie do działu filtry. Tak jak w przypadku kategorii, z listy select po wpisaniu pierwszych liter nazwy filtra, wybieramy ten pasujący do edytowanego produktu.

15

Po wszystkim zapisujemy zmiany.

Jeżeli masz już włączony moduł z filtrami na swoim sklepie internetowym, to możesz przejść do „ofiltrowanej” kategorii i zobaczyć jak wszystko działa. Jeżeli taki moduł jeszcze nie jest uruchomiony. Przejdź do lewej nawigacji i rozwiń pozycję „Rozszerzenia”, następnie kliknij pozycję z tą sama nazwą „Rozszerzenia”.

16

System przekieruje cię do pola z listą wyboru.

17

Z niej wybieramy typ modułu jaki ma być wyświetlany w liście. Rozwiązanie te pozwala na znakomite zachowanie porządku. Z listy wybierz „Moduły”. Odszukaj pozycję „Filtruj”, a następnie kliknij przy niej zielony przycisk instaluj.

18

Teraz przejdź do edycji modułu, klikając niebieski przycisk z ołówkiem.

19

Przy edycji zmieniamy jedynie stan z wyłączony na włączony i zapisujemy.

20

Moduł dla filtrów uruchamiamy tylko raz. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli dodać kolejne filtry krok z instalacją, ustawieniem modułu „Filtruj” całkowicie pomijamy.

Aby filtry definitywnie zagościły w naszych kategoriach musimy je doczepić do widoku kategorii. W tym celu rozwijamy pozycję „Wygląd” i klikamy w „Układy”. System Opencart przekieruje nas do listy dostępnych układów w naszym sklepie internetowym.

21

Nas interesuje układ „Kategoria”. Edytujemy go i szukamy Grupy list „Lewa kolumna”

22

Tutaj z ostatniego pola select wybieramy nasz moduł „Filtruj”.

23

Następnie wciskamy przycisk obok tego właśnie pola.

24

Po wszystkim zapisujemy zmiany. Filtry powinny działać w części frontowej sklepu internetowego. W przypadku naszego przykładu wygląda.

25

Nasz przykład zakłada filtracje produktów po rodzaju metalu. Sklep internetowy dysponuje filtracją: srebro, złoto. Jeżeli filtr działa to po zaznaczeniu opcji srebro i wciśnięciu przycisku do filtrowania, powinien nam pokazać się jeden produkt.

26

I tak też się dzieje. Filtracja działa prawidłowo.

27