Bezpieczeństwo sklepu internetowego to nie tylko ochrona przed włamaniami i próbami zniszczenia sklepu internetowego. Bezpieczeństwo sklepu internetowego, to także ochrona danych naszych klientów.

 

Dane podawane przez kupujących produkty w Twoim biznesie e-commerce należą do danych wrażliwych i dobrze by było je zabezpieczyć. Z jednej strony należy dbać o ciągłe i szybkie wdrażanie aktualizacji dostepnych dla danej platformy. By chronić dostęp do wnętrza systemu oraz plików znajdujących się na serwerze, a z drugiej strony należy dbać o bezpieczeństwo danych przesyłanych w formularzach np. tych gdzie podajemy dane personalne.

Zobacz naszą ofertę dla sklepów internetowych

W sieci istnieje pewne niepożądane zjawisko, które nazywa się podsłuchiwaniem sesji. Kto może tego dokonać? W wielu przypadka, w zależności od serwera, użytkownik, który utrzymuje konto hostingowe na tym samym serwerze. Ten i wiele innych problemów związanych z przesyłaniem danych rozwiązuje zaszyfrowanie ich.

 

Dane szyfruje się za pomocą za pomocą połączeń szyfrowanych https. Jednak jeżeli przełączymy serwis tak by korzystał z tego typu połączenia, nasi klienci zobaczą komunikat o nieznanym certyfikacie SSL. Co z tym zrobić? Rozwiązaniem tego problemu są certyfikaty SSL, których zadaniem jest poświadczanie wiarygodności danej domeny, są też potwierdzeniem iż dane przesyłane za pomocą witryny do serwera są zabezpieczone.

 

Istnieje kilka rodzajów certyfikatów SSL. Najczęściej można spotkać się z trzema rodzajami.

  • Certyfikat klasy DV – dobry poziom zabezpieczeń,

  • Certyfikaty klasy OV – wysoki poziom zabezpieczeń,

  • Certyfikaty klasy EV – najwyższy poziom zabezpieczeń.

 

Zabezpieczając sklep internetowy certyfikatem typu DV, nie musimy u dostawcy certyfikatu podawać danych służących do weryfikacji firmy. Certyfikat obejmuje weryfikację samej domeny i nie występują w nim informacje dotyczące firmy. Co zyskujemy dzięki niemu?

 

Nasz sklep internetowy otrzyma skuteczną ochronę przed następującymi metodami przejęcia danych:

  • zabezpieczenie przed phishingiem i podsłuchiwaniem transmisji

  • ochrona prywatności użytkowników korzystających ze sklepu internetowego 

 

Zamawiając sklep internetowy, w Design Cart można otrzymać darmowy certyfikat DV, na 3 lata.

Kolejny certyfikat OV, daje podobne właściwości dla sklepu online co DV, z tym, że weryfikacji poddawana jest również firma, która wnioskuje o dany certyfikat. Jej dane również są wyświetlane w szczegółach certyfikatu. Podczas zamawiania niezbędne jest przesłanie dokumentów potwierdzających rejestrację firmy.

 

Ostatni najwyższego już poziomu certyfikat to EV – cechuje się silniejszą weryfikacją firmy, mamy tu do czynienia z weryfikacją telefoniczną i jest wymagana znajomość języka angielskiego. Dzięki temu certyfikatowi na naszym sklepie internetowym, w pasku adresu pojawi się zielony pasek z nazwą firmy. Jest to dość prestiżowa forma prezentacji zaufania.

 

W zależności od dostawcy certyfikatu otrzymujemy również ubezpieczenie.

Każda klasa ma określoną swoją cenę w zależności od gwarancji ubezpieczenia oraz dostawcy.